SAHNELEME VE TEKNİK BAŞLIKLAR

 

BÜFK gösterileri kulübün temel perspektifi olan kültürel çoğulcu bir dramaturji ekseninde çıkartılır. Sahnelemede, yürütülen alan çalışmalarında edinilen arka plan birikimiyle, alan çalışması sırasında derleme çalışmalarıyla bulunmuş dans-müzik materyalleri birleştirilir. BÜFK’ün gösterileri gelenekselleşmiş “folklor ekipleri” mantığından uzak bir dans-müzik gösterisidir. Sahnedeki her detay kulüp üyeleri tarafından tartışılır ve oluşturulur. Örneğin sahnenin teknik ayrıntıları olarak görülebilecek ses, ışık, kostüm vb. kulüp üyeleri tarafından tasarlanır ve uygulanır. Gösteri döneminde birçok kulüp üyesi buradaki teknik başlıklarda çalışmasıyla sahnede bir kumpanya havasının oluşması hedeflenir. Bu çalışmalar kulübün okullaşma perspektifiyle uyumlu bir şekilde deneyimli üyelerin, teknik başlığa yeni eklenenlere deneyim aktarmasıyla gerçekleşir. Kulüpte yürütülen teknik başlık çalışmaları aşağıdadır:

IŞIK

Gösterinin kurgu ve dramaturjisini zenginleştirmek, anlam ve yorum derinliği katmak amacıyla bir ışık tasarımı kullanılır. Işık kadrosunun temel çalışmaları, gösteri yapılan salonları ve salonların elektrik altyapılarının tanınması, çeşitli ışık ve aydınlatma türlerinin tanınması ve ışık tasarım ve uygulama çalışmalarıdır. Farklı ışık kaynakları ve ampuller ve istenen renkte aydınlatmayı sağlayan renk filtreleri ile çalışmalar yürütülür.

KOSTÜM

BÜFK’ün bütün teknik başlıklarında olduğu gibi kostüm başlığında da kulüp üyeleri çalışır. Kostüm kadrosunun temel hedefi, sahnedeki müzisyenlerin ve dansçıların kullanacağı kostümlerin tasarımlarını gösterinin kurgusuna uygun olacak şekilde yapmaktır. Kostüm tasarımı yapılırken; seçilen kumaş türünün, kumaş renginin ve kostümün modelinin ayrı ayrı ve bir bütün olarak sahnede nasıl bir etki yarattığına odaklanılır. Eğitim döneminde bu tasarımları uygulayabilecek temel bir seviyeye ulaşılması hedeflenir. Bunun için eğitim döneminde temel dikiş becerileri edinmeye ve dikiş makinesi kullanmaya yönelik çalışmalar yürütülür. Gösteri dönemine gelindiğinde ise eğitim döneminde kazanılan deneyimle birlikte gösteride kullanılacak kostümlerin tasarımı uygulamaya geçirilir.

SES

Ses sistemi başlığında temel hedef gösteride duyulan müziğin, çalışmalarda oluşturulmuş düzenlemeye göre seyirciye geçmesini ve çalan müzisyenlerin birbiriyle uyumlu hareket etmesini sağlamaktır. Bu bağlamda yapılan ses sistemi çalışmaları birbirine bağlı olarak donanım tanınması (örneğin kablo ve mikrofon türleri), duyum çalışmaları, sistem optimizasyonu olarak gösterilebilir. Uygulama aşamasında farklı ses sistemleri kullanılarak kadronun farklı şartlarda deneyim kazanması ve genel olarak sistem tasarlayabilmesi beklenir.

GÖRÜNTÜ ve AFİŞ

Sahnelemenin en temel parçalarından biri haline gelen görüntü kullanımı BÜFK gösterilerinin kurgusunu ve dramaturjisini şekillendiren ve güçlendiren temel unsurlardan biridir. Görüntü grubunun, gösteri döneminde sahnedeki kurguya yönelik video tasarımı, video taraması ve kurgusu, fotoğraf kullanımı ve video çekimi gibi sorumlulukları vardır. Eğitim döneminde temel video kurgusu (Movie Maker, Adobe Premiere vs. ) ve video efekt (Adobe After Effects) programları üzerine çalışmalar ve atölyeler yürütülür. Grup gösteri dönemi haricinde de gündeme veya yapılan çalışmalara yönelik video ve kısa film çalışmaları yürütmektedir.
Benzer bir yaklaşım kulüpte afiş çalışmalarında da yürür. Görüntü ve afiş kadrosundan istekli olanlarla temel afiş ve tasarım (Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator) programları üzerine çalışmalar yapılır.