FD 31. Sayı

Dans Müzik Kültür
Folklora Doğru 31
Yıl 1973

Masal Araştırmalarının Tarihi 
Vladimir Propp
Bu sayımızda Vladimir Propp’un masalları inceleme yöntemiyle ilgili iki yazı yayınlıyoruz. Birincisi, yazarın Masalın Morfolojisi adlı kitabının giriş bölümünden yapılmış bir çeviri. İkincisi, Erzurum Üniversitesi’nden Dr. Umay Günay’ın Propp’un yöntemini anlatan geniş bit yazısı. Propp’un ünlü kitabı yazıldıktan sonra batı dillerine çevrildiğinde hayranlıkla karşılanmış; düşünceleri yalnız masal araştırmalarına yeni ufuklar açmakla kalmamış, dilbilimi ve antropoloji çalışmalarını da etkileyerek günümüzün yapısalcılık akımının ilham kaynaklarından biri olmuştur.

Propp’un Masalları Çözümleme Metodu 
Dr. Umay Günay
Sayın Umay burada Türk masallarının yapısını ilk defa araştırıp 1. Uluslar arası Türk Folklor Semineri’nde bir bildiri olarak sundu. Bu sayıyla da masal incelemelerinin yönünü değiştiren bu yöntem üzerine 45 yıl sonra ilk olarak Türkçede toplu bir yayın yapılmış oluyor.

Etnobiyoloji
Arsin Arşık
Bu yazı etnobiyoloji adı verilen bilim dalının tanıtılması ve bu bilimin elde etmiş olduğu sonuçlardan birkaç örnek sunulması amacıyla hazırlanmıştır.

Çeşme ve Çeşmebaşı Kültürü

Haluk Ceylandağ – Mümin Tokalı