FD 33. Sayı

Folklora Doğru 33
Yıl 1974

Halkbilimi Dergileri
Mahir Şaul
Metin, Türkiye’de 1913’ten beri Halkbilim üzerine yazılan başka metinlerin ve dergilerin tarihsel bir incelemesini yapıyor. Türkiye’deki dergicilik anlayışı ile çıkan dergilerin hangi ihtiyaçları karşıladıkları ve hangi konularda yetersiz kaldıkları üzerinde duruyor. Metinde, derlemelerin ve incelemelerin, tasvir amaçlı yapıldığı dolayısıyla bir sonuca varamadığı ve kültürün dinamikleriyle ilgili yeni bilgiler elde etmekten uzak olduğu iddia ediliyor.

Halk Musikisinde Otantiklik Meselesi
Walter Wiora
Çeviren: Tuğrul Şavkay
“Bu yazı, Uluslararası Halk Musikisi Konseyi’nin Kanada’da yapılan ilk kongresinde okunan bildirilerin yayınlandığı Journal of the International Folk Music Council (Vol. 1, mart 1946)’dan alınmıştır. Arkasından yapılan tartışmalarla birlikte olduğu gibi yayınlıyoruz.”
Metin müzikte otantiklik konusuna Almanya’dan verilen örnekler üzerinden değiniyor. “Otantik” ve “halk” gibi kavramların anlamları tartışılıyor. Metin iki alt başlıkta konuyu açımlamaya devam ediyor:

  • Sosyolojik bir kategori olarak “gerçek halk musikisi”
  • Yaratıcılık kaynağı olarak “Gerçek, değerli halk musikisi”

Tarih ve Mit
Lord Raglan
Çeviren: Levent Soysal
“Tarih o kadar çabuk unutulmaktadır ki, gelenek biçiminde hatırlananların tarih sayılmasının anlamsız olduğunu görüyoruz.”
Lord Raglan, bu metinde tarih yazımının önemi üzerinde duruyor. Mitler ile tarihsel gerçeklerin ayrımını yapıyor. Sözlü tarihin, yazılı tarih kadar güvenilir olamayacağı ve bu sebeple mit olarak adlandırılabileceğini iddia ediyor. Tarih araştırmalarında, tarih yazımında izlenebilecek yolları gösterip kullanılabilecek kaynakları sınıflandırıyor.

Sepetçilerden İki Masal
A. Levent Alpay
Bu masallar, yazarın 1973 yılında yaptığı Şarköy gezisi sırasında tanıştığı “Sepetçi” çingenelerin anlattıklarından derlenmiştir. Masalların anlatımından önce, kısaca bu çingeneler tanıtılmış ve sepetçilik işine biraz daha yakından bakılmıştır. Masalların isimleri ise sırasıyla şöyle: Hanife Molla, Marümürüm (Mahrümürüm)

Emeksen Köyünde Ev Yapımı ve Âdetleri
Aziz Erkan
Emeksen Köyü, Giresun’un Keşap ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu derleme yazısı, Emeksen’deki ahşap ev yapma geleneğini anlatıyor.