FD 34. Sayı

Folklora Doğru 34
Yıl 1974 Mart-Nisan

Halk Musikisinin Derlenmesi ve Notaya Geçirilmesi
                                                                                                                 Ahmet Adnan Saygun
                                                                                                                   Çeviren: Mahir Şaul                                                                                                       
Uluslarası Halk Musikisi Konseyi’ nin (International Folk Music Council) 1948 Eylül’ünde İsviçre’nin Basel kentinde yapılan ilk kongresinde okunan bildiridir.

Halk Kültürünü Derlemek
         Kenneth S. Goldstein
     Çeviren: Levent Soysal

K. S. Goldstein birçok ülkede derlemeler yapmış ünlü bir Amerikan derlemecisidir.

Kodaly’nin Halk Musikisi Araştırmalarına Katkısı
                                                                                                                            Lajos Vargyas
                                                                                                             Çeviren: Müjgan Özçay
Zoltan Kodaly on sekiz yaşında Budapeşte Üniversitesinin Temel Bilimler Fakültesine ve Musiki Akademisine kaydolduğu zaman kendisini hem müzisyen, hem bir bilim adamı hem de bir öğretmen olarak yetiştirme amacını güdüyordu. Öğretmenlik ve bestecilik niteliklerinin mutlu birleşimi sonucunda bugün Macar gençliğinin önemli bir bölümünü etkileyen, onlara musiki eğitimi veren ve ulusal geleneklerini n iyi biçimde anlatan büyük bir eserler dizisine sahibiz.

Kitle Turizmi ve Gelenek Güdüsü
 Cemal Küçüksezer