FD 35. Sayı

Folklora Doğru 35
Yıl 1974 Mayıs-Haziran

Uluslararası Töresel Musiki Kongresi 

İstanbul, 24- 27 Haziran 1974 tarihlerinde yer alan kongrenin amacı:

  • Folklorcu ve etnomüzikologlara töresel (modal) musikinin çeşitli yönlerinin incelenmesi sırasında ortaya çıkan sorunlara eğilme fırsatı vermek,
  • Çok eski bir törensel geleneğe sahip ülkelerden yetişmiş yaratıcılara, bu musikinin ne gibi açılma ve yayılma olanakları sunduğunu incelemek,
  • Yeni bir musiki yaratılması istek ve çabasında olan kompozitörlere çalışma alanı oluşturmak, töresel musiki konserleri, festivalleri, seminerler, yaz kursları vb. düzenleyerek onlara yapıtlarını tanıtma yolunda fırsatlar hazırlamaktır.

Cezayir, Azerbaycan, Mısır, Macaristan, İran, Libya, Fas, Pakistan, Romanya, Türkiye, Sovyetler Birliği, Yugoslavya’dan delegeler katılmıştır.

Congres Sur La Musique Modale   

Kongre sonunda yayınlanan Fransızca tutanağın aslını yayınlıyoruz.

Kongre ve Sonrası
                                                                                                                            Folklora Doğru
Bu kongre değerlendirme yazısı Folklora Doğru’da çalışan bireyler tarafından yazılmıştır.

Türk Efsaneleri
         Pertev Naili Boratav
Efsanenin en belirgin niteliği inanış konusu olmasıdır. Efsanenin anlattıkları, tabiat-üstü şeyler olsa bile gerçekten olmuş diye kabul edilir.

Araz, Nezihe. Anadolu Evliyaları. İstanbul, 1958
Bayatlı Osman. Bergama’da Efsaneler, Adetler. İstanbul, 1942.

Türkiye Bilmeceleri Külliyatı
                                                                                                                                   Mahir Şaul
Mahir Şaul bu yazısında İlhan Başgöz ve Andreas Tietze tarafından yazılmış A Corpus of Turkish Riddles kitabını inceliyor.

Sepet Nasıl Örülür?
                                                                                                                           A. Levent Alpay
Anlatan: Ali Aydemir, İbrahim Aydemir

Geçen yaz tanışmış olduğum sepetçilerle tekrar karşılaştığımda bu kez ilk işim bu insanların hala devam ettirdiği bir el sanatı olan sepet örme ile ilgilendim ve genel bir sepet örme şekli öğrenip bunu buraya aktarmayı uygun buldum.

Tazige Tazig (Masal)
                                                                                                                               Ş.Mete Uygur
Birecik dolaylarından gelen bu masal Pakize Uygur’dan derlenmiştir. Pakize Uygur 54 yaşındadır ve halen İstanbul’da oturmaktadır. Masaldaki anlatım Birecik ağzı iledir.

BÜFK genel kurulu toplandı

1 Haziran 1974 tarihindeki genel kurulla kulüpte isim değişikliği gerçekleşmiştir. Buna göre kulübün yeni adı “Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü” olmuştur. Şahap Metre Uygur, Cemal Küçüksezer, Levent Soysal, Tanay Sıtkı Uyar, Levent Alpay, Yalçın Eker ve Şemsa Özar bu dönemdeki isim değişikliği önerisinde bulunan yönetim kurulunu oluşturuyor.