FD 36. Sayı

Folklora Doğru 36
Yıl 1974

Türk Masalları 
                                                                                                             Pertev Naili Boratav
Masal,nesirle söylenmiş,dinlik ve büyülük inanışlardan ve törelerden bağımsız,tamamıyla hayal ürünü,gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa anlatı diye tanımlanabilir.
Pertev Naili Boratav,Türk masallarını bu yazısında çeşitli başlıklar altında anlatmıştır.Bunlar;

  • Halk Masalının Çeşitleri

Hayvan masalları
Olağanüstü masallar
Gerçekçi masallar
Yalanlamalar ve zincirleme masallar
Fıkra ve latifeler

  • Yazılı Edebiyatta Halk Masalları
  • Yaşayan Halk Masalları

Karşılaştırmalı Ezgi Araştırmaları Metodu Üzerine
                                                                                                                      Walter Wiora
Karşılaştırmalı ezgi araştırmalarının konusu ezgilerin yaşam öyküsüdür.Bu araştırmanın çeşitli yönleri ve çeşitli  yaklaşım biçimleri vardır.Bu yüzden araştırmalarda birbirinden farklı yönsemeler benimsenerek birçok metod kullanılmıştır.Farklılaşma yalnız kavramlar alanında kalmamakta,konunun öncelik taşıyan yönlerinin saptanmasında da ayrılıklar meydana gelmektedir. Walter Wiora bu konuyu çeşitli başlıklarla anlatmıştır.

  • Konunun çeşitli yönleri ve bunlara ilişkin metotlar
  • Anlamsız benzerliklerle oyalanmaktan bilimsel metoda
  • Büyüme ve bozulma,çeşitleme ve dönüşme
  • Ezginin kendi gerçeği ve genel biçimler
  • Benzerlik ve akrabalık
  • Ezgi biçimlerinin evrimini oluşturan öğeler
  • Ezgi bimlerinin bir bütün olarak evrimi

Girlevik  Köyünden İki Masal 
                                                                                                                      Şahap Mete Uygur
Geçen sayıda hakkında bilgi verilen Pakize Uygur’dan banda alınıp sonradan yazıya geçirilmiştir.

Araphacı Köyünden Üç Seyirlik Oyun 
     A. Levent Alpay

Araphacı, Tekirdağ’a 20 km, bağlı olduğu İnecik bucağına 9 km uzaklıkta, 30 hanelik 260 nüfuslu bir köydür. Burada verilen masallar Araphacı köyü öğretmeni Mahmut Kahvecioğlu’nun hazırladığı bir metinden aktarılmıştır.