FD 37. Sayı

Folklora Doğru 37
Yıl 1974 Aralık

 

“Bilmece Sayısı” olarak da bilinen bu sayıda, bilmecenin Türk kültüründe ve diğer dünya kültürlerindeki yeri tartışılmış, dilbilimi ve bilmece yazını arasındaki ilişki irdelenmiş, Anadolu’nun farklı bölgelerinden bilmece örnekleri verilmiş ve bir kaynakça oluşturulmaya çalışılmıştır.