FD 38. Sayı

Folklora Doğru 38
Yıl 1975

 

Ortadoğu Töresel Musikisinde Musiki AnlatımınınTemel İlkeleri 
                                                                                                                  A. Adnan Saygun
6- 12 Nisan 1961 tarihleri arasında Tahran’da yapılan uluslar arası müzikoloji kongresinde okunmuş bildiri.

Halk Ezgilerini Sınıflandırma ve Araştırma Yöntemi İçin Öneriler
A.O. Vaisanen

Bartok Arşivi

Bartok Arşivi, Macar Bilimler Akademisine bağlı olarak 1961 Eylülünde kurulmuştur. Arşiv, Bartok’un bugüne kadar bilinmeyen müzik yapıtlarını, nesir yazılarını meydana çıkarıyor.

Bilmeceler
                                                                                                                          Yuri M. Sokolov
Bilmece, genellikle mecaz (metaphor) biçiminde olan ustalıklı bir soru olarak tanımlanabilir.
Bu yazı 37 numaralı Bilmece Sayımız için hazırlanmıştır. Yer sıkıntısından dolayı bu sayıya konmuştur.

Balıkesir’in Balya Kazasından Derlediğimiz Manilerde Geçen Anatomik Öğeler
        Şenel Doydum
Balıkesir’in Balya kazasından derlediğimiz manilerde geçen anatomik öğeleri ayırarak bu makalemize konu edindik. İncelediğimiz maniler içeriği bakımından “sevda manileri” türündedir.

Girlevik Köyünden Bir Masal

Şahap Mete Uygur