FD 39. Sayı

FOLKLORA DOĞRU

Dans Müzik Kültür
Folklora Doğru 39
Yıl 1975

Halk Musikisini Niçin ve Nasıl Derlemeli 
                                                                                                                            Béla Bartok
Ünlü Macar halkbilimcisi ve bestecisi Béla Bartok’un bu önemli makalesini yayınlıyoruz. Bartok, halk kültürü aşamalarında romantik aşamadan bugünkü bilimsel aşamaya geçişte önemli bir köprü sayılır. Halkbilimi araştırmalarının birçok dalı, günümüzde, yalnızca bu makalede verilen amaçlarla yetinmediği halde, burada ifade edilen görüşlerin, halk kültürünün musiki dışındaki alanları ile uğraşanlar için de çok yararlı olacağını sanıyoruz.

Anadolu Dansları ve Bunların Ayinsel Niteliği Üzerine

  • Adnan Saygun

“Yaşamımızı isteğimize göre sürdürmekten çok uzağız. İlkel ruh, geçen yüzyılın külleri altında saklanmış olan sonsuz yaşam ruhu, en önemsiz hareketlerimizde bile bizi yönetmeye devam ediyor.”

Halk Mutfağı
                                                                                                                 İsmail Tuğrul Şavkay
Halk mutfağı Türkiye’de folklorun en az işlenmiş dallarından biridir. Biz bu yazımızda, halk mutfağının konusu, folklor içindeki yeri, önemi ve bu alandaki bazı temel ilkeleri belirtmek ve Türkiye’de bu konuda araştırma yapacak olanlara yardımcı olacağını umduğumuz bazı önerilerden söz etmek istiyoruz.

Anadolu Yemekleri ve Türk Mutfağı (Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1961)

İstanbul Devlet Konservatuarında Folklor Arşivi Kurulması Konusunda Düşünce ve Öneriler 
         Ahmet Yürür

Türk Folkloru Araştırma Yıllığı                                                                                                                                                                                                                          Mahir Şaul
Folklor Araştırma Dairesi son olarak “Türk Folkloru Araştırma Yıllığı: Belleten 1974”ü yayınladı. Belleten’ de on yedi araştırıcının makaleleri, 1974 yılında kaybettiğimiz üç halkbilimcinin biyografileri hakkında yazılar ve ‘olaylar haberler’ başlıklı bir bölüm var.

Araphacı’dan İki Masal
      A.Levent Alpay

Araphacı, Tekirdağ’a 20 km, bağlı olduğu İnecik bucağına 9 km uzaklıkta, 30 hanelik 260 nüfuslu bir köydür. Burada verilen masallar Araphacı köyü öğretmeni Mahmut Kahvecioğlu’nun hazırladığı bir metinden aktarılmıştır.