FD 40. Sayı

Folklora Doğru 40
Yıl 1975

I.Uluslararası Türk Folklor Kongresi Başlarken 
                                                                                                                Arslan Kaynardağ
Kongreye 137 Türk ve 74 yabancı bilim adamının katılacağı ve 146 bilimsel bildirinin okunup tartışılacağı söylenmiştir. Yazar, ayrıca kongreye dair değerlendirmelerinin yanında yazısında Türk folklorunun geçirdiği evrelerden de bahsetmektedir.

Halk ve Halkbilgisi
Tahir Alangu
Halk kelimesinin dil ve yazı alanında kullanılışı, halkbilgisi açısından halk kavramı, halkın psikolojik ve sosyolojik açıdan sınırlandırılması gibi başlıklardan oluşan bu yazı Tahir Alangu’ nun basılmamış bir kitabından alınmıştır.

Musiki ve Toplumsal Hayat
A. Adnan Saygun
“Bu konuşmada, esas olarak geleneksel konusunda çeşitli evrimci ve devrimci eğilimler üzerine gözlemlerimi sunacak, sonunda da bunlardan çıkardığım dersi bir iki kelimeyle ifade edeceğim” diyor yazar yazısının başında.

Halk Anlatılarının Epik Kuralları
Axel Olrik
Çeviren: Aziz Erkan
Ünlü Danimarkalı halkbilimci Axel Olrik’in bu yazısı ilk olarak 1909 yılında Zeitschrit für Deutches Altertum dergisi c. 51 s. 1–12 de “Epische Gesetze der Volksdichtung” adıyla yayınlandı.

Sürpene ( bir masal iki hayvan hikâyesi )
                                                                                                                           Bekir Karakurt
Elazığ iline bağlı Hankendi bucağında 90 yaşında Fatma Uslu’dan 27.1.1973 tarihinde derlenmiştir. Kocakarı ile Kurnaz Tilki ve Boyacı Küpüne Düşen Tilki dosyada yer alan diğer derleme hikâyelerdir.

Dr. Laszlo Vikar’ın Ziyareti

Dr. Vilkar Budapeşteli ünlü bir müzisyen ve derleyici. Kendisi 25 Nisan günü BÜFK ve TSB tarafından düzenlenen bir konferans vererek, Macaristan’daki etnomüzikoloji çalışmalarını anlattı. Ayrıca bizimle kaldığı süre boyunca Hisarüstü mahallesinde de Alevi musikisi üzerine derlemeler yaptı.