FD 41. Sayı

Folklora Doğru 41
Yıl 1975

 

Folklor Kongresi Olayı
Kültür Bakanlığı’nın, 23-30 Haziran 1975 tarihleri arasında düzenleyeceğini duyurduğu I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi’nin programından Pertev Naili Boratav ve İlhan Başgöz’ün son anda çıkarılması sonucunda cereyan eden olaylar, kongrede konuşmama kararı alan öğretim üyeleri ve olayların basına yansıması sürecinde yapılan gözlemler bu sayının açılış yazısı yapılmış.

Pertev Naili Boratav
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ndeki çalışmalarıyla Türk Folkloru Profesörü unvanı alan ve sol görüşleri sebebiyle üniversiteden ayrılmak zorunda bırakılan Pertev Naili Boratav’ın biyografisi ve eserleri kısaca bu bölümde verilmiş.

İlhan Başgöz
Bu bölümde, folklor üzerine araştırmalar yapmış öğretim görevlisi Prof. İlhan Başgöz’ün kısa biyografisi ve eserlerine yer veriliyor.

Çingeneler ve Bir Travay
Nabey Önder
Türk Folklor Kurumu Halk Oyunları Okulu öğrencisi, Zülal Ünaldı’nın derlediği bu travay Merter’de çadırda yaşayan Çingeneler ve Aksaray’daki çiçekçi kadınlarla yapılan görüşmelere dayanıyor.Yazının devamında Çingenelerle ilgili çeşitli efsanelere ve Kakava şenliklerine değinilmiş.

1974’de Elazığ İl Merkezinde Folklor Etkinlikleri
Semih Fırıncıoğlu
Yazı, Semih Fırıncıoğlu’nun 1974’te “bölge folkloru hakkında yeni bilgiler toplamanın yanı sıra, Anadolu’daki [o günün] folklor anlayışına ve faaliyetlerine bir örnek verebilmek”  amacıyla yaptığı araştırmaya dayanıyor. Yazar, araştırmasını, Elazığ’da folklor üzerine çalışma yapan dernek ve cemiyetlerle görüşmeler yaparak tamamlamış, gözlemlerini ise yazının sonunda belirtmiştir.

Isparta’dan Gelen İki Masal
Gülay Günlük
Aralık 1974’te Isparta-Atabey’de derlenen iki masal yer verilmiş bu bölümde. Masallara, İsmail Günlük isimli yaşlı bir köylü kaynaklık etmiş.

Bize Gelen Yayınlar
Haberler