FD 42. Sayı

Folklora Doğru 42
Yıl 1975

Saya, Anadolu ve Azerbaycan Türklerinin Bir Yürük Bayramı
Prof. Dr. Pertev Naili Boratav
Çeviren: Vedat Aydınoğlu 
“Anadolu ve Azerbaycan’da kutlanan “saya” bayramı üç bölüme ayrılan bir mevsimsel tören dönüşümünden oluşur.
1. Koç katımı
2. Saya, koç katımından yüz gün sonra
3. Döl, kuzuların doğuşu koç katımından 150 ve “saya”dan 50 gün sonra kutlanırlar.”
Boratav, bu makalesinde “saya” kelimesinin etimolojik açıklamalarına yer vererek İran ‘da kutlanan “sâdâh/sadhagh” bayramlarıyla benzerliklerini ortaya koyuyor.

Halk Kültürüne Sahip Çıkmak
Cemal Küçüksezer
Folklor araştırmalarında izlenen iki yol vardır: Dinamik ve statik görüşler.
“Sürdürülen çalışmaların büyük bir kısmında dinamik görüşün karşısında yer alan statik görüş hakimdir. Statik görüşün hakim olduğu bu çalışmalarda halk kültürü unsurlarına adeta müze malzemesi gözüyle bakılır. Genellikle derleme ve istifleme aşamasında kalmış olan bu tür çalışmalar, dinamikçiler tarafından ‘müzecilik’ olarak nitelendirilir.”

Halk Oyunlarını Sunmak 
Levent Soysal
1970’lerde yaygın olarak sergilenen, kemikleşmiş ve günün etkilerinin görünmediği gösterilere karşı alternatif bir sunuş nasıl gerçekleştirilebilinir? Dikkat edilecek noktalar neler olmalıdır?

BÜFK Geleneksel Yılsonu Halk Oyunları Gösterisi