FD 43. Sayı

Folklora Doğru 43
Yıl 1975

 

Aşık Garip Üzerine Tetkiklerin Bugünkü Durumu
Rıza Mollov 
“Aşık Garip halk hikayesinin mevcut baskıları ve folklor arşivlerindeki el yazmaları bu eserin büyük bir coğrafi sahada ve birçok halklar arasında olduğuna işaret eder. Onun Anadolu ve Balkan Türkleri, Azeriler, Karaylar, Ermeniler, Gürcüler, Kabardinler, Türkmenler, Özbekler, Karakalpaklar arasında yaşadığı hakkında malumatımız var.”

Halk Tıbbı
Don Yoder
Çeviren: Sibel Yoğurtçuoğlu – Ayfer Gülüm
Don Yoder’in Folk Medicine adlı makalesinden kısaltılarak çevrilen bu makale, “Halk Tıbbı ve Modern Tıp” ayrımını açıklayarak incelemesine başlıyor. İkinci bölüm olan “Halk Tıbbının İki Çeşidi” başlığı altında ise iyileştirme amaçlı kullanılan bitkilerin kullanım alanları ve şekillerine ilginç örnekler veriliyor. Ardından da dinsel-büyüsel tıp pratiklerine geçilerek halk tıbbı ve dinin birbirleriyle etkileşim içinde olduğu sonucuna varılıyor.

Boratav ile And’ın Yeni Kitapları 
Mahir Şaul
Yazının ilk bölümü, Pertev N. Boratav’ın, Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği kitabının, Almanca çevirisi Turkische Volkserzählungen and die Erzähler’i ve bu baskının yayınlanmasının önemini anlatıyor. İkinci bölümde ise, Metin And’ın 1975 yılında Dost Yayınları’ndan çıkan Karagöz: Turkish Shadow Theatre adlı kitabına yer verilmiş.

Kırklareli Masalları
A. Levent Alpay
Ocak 1976’da, Kırklareli’nde derlenen iki masala yer veriliyor bu bölümde.