FD 45. Sayı

Folklora Doğru 45
Yıl 1977

 

Sanatta Folklorun Yeri
Alfred Uçi
Çeviren: Alfred Roidi
“Bazen folkloru hor görme tavırları haklı görülür. Gerekçe olarakta yeni toplumun yaratılmasında işlenmiş sanatın, toplumun sanatında daha büyük bir yer tutacağı ve bunun halkın sanatsal ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabileceği gösterilir.”

Türkiye’de Toplumsal Bilim Araştırmalarında Yaklaşımlar ve Yöntemler Semineri
1976 Aralık ayında ODTÜ Türk Halk Bilimleri Topluluğu’nun düzenlediği “Türkiye’de Toplumsal Bilim Araştırmalarında Yaklaşımlar ve Yöntemler Semineri”ne BÜFK de gözlemci olarak katılmıştır.

Psikoloji, Psikiyatri ve Atasözleri
Dr. Atillâ Turgay
ODTÜ’de düzenlenen seminerde yayınlanan bildirilerden biri de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Atillâ Turgay’ınkiydi.
“Bu yazıda, psikoloji ve psikiyatrinin bazı alanlardaki kuram ve yasaları ile aynı konularda Atasözlerinin açıklamaları karşılaştırılmaya ve aralarındaki benzerlik gösterilmeye çalışılmıştır. Bu iki bilimin kuram ve yasaları ile Atasözleri eşdeğer sayılmamış, birbirlerinin yerine geçebilecekleri savunulmamıştır.”

Tekirdağ Tekerlemeleri
Erman Artun
Tekirdağ bölgesinden toplam 28 tekerleme derlenmiştir.

FKÖ Halk Sanatları Topluluğunun İstanbul Gösterisi Üzerine
Levent Soysal
Yazı, 1976 Aralık’ında, Ankara ve İstanbul’da birer gösteri yapan Filistin Kurtuluş Örgüt Halk Sanatları Merkezi Askeri Topluluğu gösterilerini mercek altına alıyor. Süregelen savaşın halk üzerindeki ve dolayısıyla Filistin folklorunda yarattığı değişikliği gösteride izlemek mümkün. FKÖ, gelenekselin ve günün koşullarının yeni yarattığı ortamı gösteride birlikte temsil etmeye çalışmış. Yazının devamında ise Filistin Halk Sanatları Merkezi Askeri Topluluğu üyesi Majid ile yapılan bir röportaja yer verilmiştir.