FD 46. Sayı

Folklora Doğru 46
Yıl 1977

 

Araştırma Yöntemleri
Çiğdem Kağıtçıbaşı
“Bu yazı Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın İnsan ve İnsanlar – Sosyal Psikolojiye Giriş – kitabından kısaltılarak aktarılmıştır.”
Yazı Bilimsel Yöntemin MantığıBilimsel Araştırmanın Amaçları ve Temel Yöntemler alt başlıklarıyla araştırma yöntemlerini tanıtma amacı gütmektedir. Temel Yöntemler, başlığı altında göreceğimiz Laboratuar Deneyi, Alan Deneyi, Doğal Deney, Alan Araştırması, Survey ve Arşiv Araştırması yöntemleri teker teker avantajları ve sakıncalarıyla incelenmiş ve betimlenmiştir.

Çorum İlinde Giysiler 
Derleyen: Yaşar Soysal – Levent Sosyal
1974 yazında, Çorumlu 8 kişiyle yapılan anketin sonuçları niteliğindeki yazının bu ilk kısmında çocuk ve erkek kıyafetleri ele alınıyor.
“Dermeye temel alınan anket Ayhan Doğanç başkanlığındaki Sevinç Yanbağ, Emrullah Öztürk, Çetin Aytaç ve Hüseyin Görür’den oluşan Türk Folklor Kurumu Derleme ve Araştırma Grubu üyeleri tarafından hazırlanan giysi anketidir.”

İskilip Yöresinde Düğünler
Derleyen: Tülin Sonatılgan
Kaynak: Mehmet Köse
Bu yazıda İskilip yöresindeki düğünler tüm aşamalarıyla anlatılmıştır. Düğün öncesi, nişan, kına gecesi ve düğün süreçleri teker teker aktarılmıştır.

Amasya Başpınar ve Sinop Dikmen Köylerinde Düğün Adetleri

“Bu derlemeler Boğaziçi Üniversitesi’nde verilen Türk Halk Edebiyatı dersi için hazırlanan ödevlerden düzenlenmiştir. Derlemeyi yapanlar ve kaynak kişiler hakkında bilgi yoktur. Yalnız Başpınar Köyü’nün bir Alevi köyü olduğu ve Dikmen Köyü’ndeki derlemenin o köyden gelmiş ve orada bir süre çobanlık yapmış bir genç kızdan derlendiği belirtilmiştir. Derlemeler düğünleri tasvir etmekle birlikte düğünle sosyo-ekonomik yapı arasındaki ilişkiyi ortaya koyacak nitelikte değildir.”