FD 50. Sayı

Folklora Doğru 50
Yıl 1979

Ellinci Sayıda Folklora Doğru ve Yapılması Gerekenler – Levent Soysal

Silifke ve Yöresindeki Tahtacı Türkmenlerinde Gelenekler
Celal Necati Üçyıldız
Bu yazı, 16-20 Ağustos 1978 tarihinde düzenlenen Hacı Bektaş Veli’yi Anma Şenlikleri’nde sunulan bildiriden aktarılmıştır.
“Horasan’dan kalkan kervan duraklar Anadolu’da; kendine yeni yurt arar. Ezinç vardır, kıyım vardır, dayanılmaz. Konar göçer kervan, güneye iner; Akdenizde Toros’ların gür ormanlarına sığınır. Karadipli ormanların içlerinde bir daha konaklarlar, bir süre yaşamlarını sürdürürler, sonra daha iç kısımlara giderler. Gereksinimlerini gidermek için yeni uğraş edinirler kendilerine. Orman işçiliği, işliği “tahtacı” olur, simgelenir yörece.”
Metin, Tahtacı Alevilerinin kültürlerini çeşitli alt başlıklar altında özetliyor. Bu alt başlıklar sırasıyla şöyle: Kurban Kesme, Oruç, Hukuk, Cenaze Törenleri, Eline, Diline, Beline… ; Askerlik; Oyunlar; Ağıtlar.

Kültür Üzerine / 1
Yazı Kurulu
Bu yazı BÜFK Eğitsel Çalışmalar Yarkurulu bünyesinde yürütülen tartışmalar sonucunda oluşturulmuştur. Metin dizi halinde yazılmıştır ve 50., 51., 52. sayılarda yayımlanmıştır. Metnin ilk kısmı, genel olarak kültür meselesine eğilmekte, kavramlara açıklık getirmeye çalışmaktadır.
“’Folklor’ ya da kullanılan diğer adıyla ‘Halkbilimi’ alanında doğru çalışma yürütülebilmesi, yapılan derleme ve araştırmaların anlamlı olabilmesi, geleneksel kültür öğelerinin doğru biçimde değerlendirilebilmesi için kültür konusundabilimsel bir bakış açısına sahip olmak gereklidir. Bu nedenle, güncel olarak süren ‘kültür’,  ‘halk kültürü’ ve ‘ulusal kültür’ konulu tartışmalar folklorcuları da doğrudan ilgilendirmektedir.”

Çorum İlinde Giysiler
Levent Soysal-Yaşar Soysal
Bu yazı 46. sayıda yayınlanan “Çorum İlinde Giysiler” yazısının devamı niteliğinde. 46. sayıda çocuk ve günlük erkek kıyafetleri incelenirken, bu kez kadın kıyafetleri ve tören kıyafetleri gözden geçiriliyor. Soru-cevap şeklinde devam eden yazı, bu şekilde Çorum’da giyilen geleneksel kostümlere dair insanların zihninde bir şeyler canlandırmaya çalışıyor.

BÜFK’den Haberler