FD 51. Sayı

51-1

Folklora Doğru 51
Yıl 1980
 • Halkbilimi ve Derleme – Eğitsel Çalışmalar Yarkurulu
  Türk Düğünlerinden Geçen Kelimelerin Sözlüğü – Nabey Önder
  Bir Halk Ozanı: İbrahim Kurnaz 
  Kültür Üzerine / 2
  Sözlü Edebiyatta Gelenek ve Kişisel Yaratı Sorunu – Sibel Irzık
  Halkoyunları Sunuş Denemesi Üzerine – Gülay Günlük
  BÜFK geleneksel Yıl Sonu Gösterisi Sunuşu - 1979
 • Halkbilimi ve Derleme
  Eğitsel Çalışmalar Yarkurulu
  “Halkbilimi Çalışmalarının önemli bir bölümünü DERLEME çalışmaları oluşturmaktadır. Derleme işini halk kültürü öğelerinin kaynaklarından toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Derlemeyi (malzeme toplamak)+(arşivlemek) şeklinde de düşünebiliriz. Çünkü toplanan malzemenin olduğu gibi bırakılmaması, yararlanılabilecek duruma getirilmesi gerekmektedir.”
  Metin, “Neyi Derleyeceğiz?”, “Derlenen Malzeme Ne İşe Yarayacak?” ve “Derleme Nasıl Yapılmalı?” alt başlıklarıyla derlemeye bilimsel bir yöntem öneriyor ve bu konuyla ilgili çeşitli kaynaklar öneriyor.Türk Düğünlerinde Geçen Kelimelerin Sözlüğü
  Nabey Önder
  Türk evlenme-düğün törenlerinde en çok kullanılan ve aynı anlama gelmesine rağmen yöreden yöreye söyleyiş farklılıkları gösteren kelimelerin yer aldığı bir sözlük. Daha önceki derleme yazıları kaynak alınarak hazırlanmış bir tarama çalışması.Bir Halk Ozanı: İbrahim Kurnaz

  “Alabildiğine değişen toplumsal koşulların; kentleşmenin, yabancılaşmanın, gün geçtikçe ilerleyen haberleşmenin, farklılaşan değer yargılarının geleneksel yaşam biçimlerini durmadan yenilediği çağımızda bu çok eski ve karakteristik halk sanatımızın temsilcilerinin halâ -ve özellikle kendiliğinden- varolması sanatın toplumdaki yeri açısından önemli bizce.”
  İbrahim Kurnaz’ın kısa ir biyografisinin verilmesinin ardından ozanın on adet şiiri yayınlanmış. Şiirlerin başlıkları şöyle: Eşek, İstanbul’a Geldim, Muhtar, Fakirlik, Ali Dayı’nın İneği, Ali Gündüz’e, Yok mu, Ne Olur?, Görün Bizleri, Hocam.

  Kültür Üzerine / II
  Eğitsel Çalışmalar Yarkurulu
  “50. Sayımızda ilkini yayınladığımız dizi yazımızın bu bölümünde Türkiye’nin kültürel yapısı, ‘ulusallık’ sorunu ve ‘geçmiş kültüre sahip çıkma’ konularındaki görüşlerimizi ana hatlarıyla belirlemeye çalışacağız.”
  Yazı üç alt başlık altında –Bugünkü Durum Nedir?, “Ulusallık” Üzerine, Geçmiş Kültür Mirasımız- şekilleniyor ve “ulusallık” sorunu üzerinde duruyor.

  Sözlü Edebiyatta Gelenek ve Kişisel Yaratış Sorunu
  Sibel Irzık
  Deneme, sözlü halk edebiyatında bireysellik ve gelenek ikilemi üzerinde duruyor. Gelenekselleşen her sözlü edebiyat ürünün aslında bir ilk yaratıcısı olduğu temel fikriyle yola çıkılan yazıda, bu ürünleri başka bir bireye ya da bir sonraki kuşağa ileten insanların da aslında birer üretici olduğu ve çeşitlemeler yarattığı iddia ediliyor.

  Halkoyunları Sunuş Denemesi Üzerine
  Gülay Günlük
  Geleneksel olarak bahar aylarında çıkan BÜFK gösterilerinin sergilenmesindeki yeni denemeler…
  “Halk oyunları için yeni sahneleme biçimleri arayışımız, onları belli bir konu, bir olaylar zinciri ya da bütünlüklü bir çerçeve içinde sahneleme isteğimiz, özelde halk oyunlarının, genelde halk kültürü öğelerinin günümüzde işlevlerini yitirdiğini, yetersiz kaldıklarını düşünmemizden kaynaklanmıyor. Aksine bu öğeleri sahnelerken, bugün Türkiye toprakları üzerinde yaşayan insanları, sorunlarını, duygu ve düşüncelerini, yarattıkları ürünlerle birlikte bir bütün olarak verme, ürünün ardındaki güçlüklerle dolu yaşamı, umutları, dilekleri az da olsa seyirciye yansıtabilme kaygısını, amacını taşıyoruz.”

  BÜFK Geleneksel Yılsonu Gösterisi Sunuşu 1979
  BÜFK’ten Haberler

  NOT: Folklora Doğru’dan alıntılanan kısımlar, burada da dergide olduğu gibi yayınlanmaktadır.