FD 52. Sayı

52-1

Folklora Doğru 52
Yıl 1982

Türkiye’de Müzik
Cenan Akın
Metin, Türkiye’de müziğin o günkü durumu ve gelişimi konusuna durum saptaması yaparak el atıyor. Sanat müziği, eğlence müziği,folklor ya da geleneksel müzikler başlıklarında ülkede,  müziğin durumunu irdeliyor.

Türk Halk Müziği ve Çokseslilik Meselesi
Sadi Yaver Ataman
1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde müzik kulüpleri ve BÜFK tarafından düzenlenen panelde sunulan bu bildiri de konuşmacı, çok sesli müziğin gelişimine dair görüşlerini belirtmektedir.

Müziğimiz ve Çokseslilik
Sarper Özsan
“Bugün ülkemizde müzik alanında gerçekten de bir çokseslilik sorunu vardır. Müziğimiz çoksesli mi olmalı, yoksa teksesli mi kalmalı?
İleri sürülen düşünceleri iki grupta toplayabiliriz. Bunlardan biri çoksesliliğe karşı olan görüş, diğeri ise ondan yana olan görüştür.”
Yazar, bu tartışmayı çoksesliliğin evrimi, çokseslilik için müziğimiz, bünyesinde ne gibi olanaklar taşıyor, yeni bir öz yeni bir müzik başlıklarında sürdürüyor.

Öğretmenler Öğretmeni Cavit Orhan Tütengil
Mehmet Başaran
Dönemin bilim adamlarından C.Orhan Tütengil’in öldürülmesi üzerine yazılan bu yazı da,  Tütengil’ in seçkin bir bilim adamı ve aydın bir insan olduğuna dikkat çekiliyor.

Türkmen Ozanı Felteş Dede Aramızdan Ayrıldı
C.Necati Üçyıldız
“’Ben çalmzsam söyleyemem, söylemezsem çalamam’ diyerek bir ömür boyu sürecinde çalıp, söyleyen Felteş Dede, 15 Eylül’de bir öğle vakti aramızdan ayrıldı.”