FD 53. Sayı

53-1

Folklora Doğru 53
Yıl 13

        Paneldeki TFK (Türk Folklor Kurumu) Soruları & Paneldeki BÜFK Bildirisi

Şiir Sanatı
George Thomson
Çeviren: Celal Üster
Yazı, George Thomson’un “Studies In Ancient Greek Society” adlı yapıtının birinci cildi, “The Prehistoric Aegan”dan (ss. 435-462) alınmıştır.

  • Söz ve Büyü

“Geçer, geçer,
Kaval kemiğinin acısı geçer,
Derinde açılan yara geçer,
Karnındaki derin sızı geçer,
Geçer, geçer.”

  • Ritim ve Çalışma

                                      Sorma ! zorlu şahanıma kıydım,
                                                    Anam, anam;
                                      Sorma! zorlu şahanıma kıydım,
                                                    Şahansız kaldım, oy.

  • Doğaçtan Söyleme ve Esinlenme

Ve acıdan dili tutulunca insanın, bir tanrı
                         Çektiğimi anlatayım diye bana dil vermiş.

Halk Ozanları Yapıtlarında ve Anonim Halk Türkülerinde İşlenen Belli Başlı Motifler(1)
Nevzat Sıkık
Anonim Halk türküleri ve halk ozanlarımızın ürünlerinde yüzlerce, binlerce motif işlenmiştir. Gerek anonim halk türküleri, gerek halk ozanlarımızın ürünlerinde işlenen belli başlı motifleri araştırmacı şöyle sınıflandırıyor:
Göç-yolla ilgili motifler (at, gurbet, sıla, turna, seher yeli, acı poyraz, sam yeli gibi.),bağımsız motifler (felek, vücut, avcı-geyik, koyun-kuzu motifleri gibi) ve ayrıca gelişen olaylar içinde yeni türetilen motifler (üretim motifleri, sınır-mayın motifleri, silah motifi gibi).

“Folklorun Teorisi” Nedir?
Levent Soysal
Folkor alanında ‘derleme’ ve kuramsal çalışma birbirlerini bütünleyen fakat ayrı iki çalışmadır. Yöntem ve kapsamları farklıdır. Folklorla uğraşan,bilimsel olmak isteyen herkes bu ayrımın bilincinde olarak,her iki çalışmanın da gereklerini yerine getirmek zorundadır.Derleme ve kuramsal çalışma birbirinin karşıtı olmadığından birini yeğ tutmak söz konusu olamaz.Ülkemizdeki çalışmaların ulaştığı bu noktada,artık derlemeciliği kuramsal çalışmayla birleştirmek, folklorculuğu salt malzeme toplayıcılığı ve depoculuktan kurtarmak gerekir.