FD 54. Sayı

54-1

Folklora Doğru 54
Yıl 14 Nisan 1983

Folklor ve Halk Edebiyatının Sınıfları ve Yöntemleri Üzerine 
L.Sami Akalın
Halk edebiyatı, folklorun küçücük dallarından biridir. Tarihsel çağlar boyunca türlü etmenlerle biçimlenen folklor ve halk edebiyatı verimlerini gereğince değerlendirmek amacıyla günümüze kadar çeşitli metotlar ortaya atılmış ve denenmiştir.

  • Antropolojik metot
  • Kültür çevreleri metodu
  • Tek-kaynaklılık metodu
  • Çok-yanlılık metodu
  • Yuhimerizm metodu

Halk Ozanları Yapıtlarında ve Anonim Halk Türkülerinde Belli Başlı Motifler(2)
Nevzat Sıkık
Halk ozanları yapıtlarında ve Anonim halk türkülerinde işlenen motifler soyut kavramlar değildir. Gözle görülen elle tutulan somut, günlük yaşamda haşır olunan varlıklardır.
Sıkık, bu motifleri inceleme dizisini sürdürüyor.

Konya Âşıklar Şenliği ve Düşündürdükleri
Yıldıray Erdener
“Türkiye’de âşıklık geleneğinin yaşadığı oniki yöreden ‘Onyedinci Geleneksel Konya Âşıklar Bayramı’na katılan kırk bir âşık yılın yedi şiiri, güzelleme, doğmaca şiir, okuma, dudakdeğmez, atışma, türkü, hikâyeli türkü, doğmaca türkü, koçaklama ve usta malı türkü dallarında yarıştılar.”