FD 56. Sayı

56-1

Folklora Doğru 56
Yıl 18 Ekim 1983

Halk Oyunlarının Kökeni ve Yaratım Süreci Üzerine 
Haluk Levent
Bugün halkoyunu olarak adlandırdığımız dansların ilk ortaya çıkışı, insanlığın henüz yeni yeni topluluk olarak yaşamaya başladığı dönemlere kadar iner. Bu açıdan konuya açıklık getirebilmek ve evrimi izleyerek bugüne ipuçları taşıyabilmek için sanatın kökeni sorusuna kısaca değinmekte yarar var.

Moisej Kagan, Bir güzellik bilimi olarak estetik ve sanat, Altın Yayınları, s. 231

Yaşayan Kybele 
İnanç Birol
Bu yazıda, dönemin gelenek-görenek ve dinlerine, Anadolu’nun ana tanrıçası Kybele ve Kybele’ye bağlı efsanelerin etki ve katkıları inceleniyor.
“Konumuzu Kybele ile sınırlayışımız Anadolu efsanelerinin günümüz dünyasına yaptığı sınırsız etkinin böylesine dar kapsamlı bir dergide –söylemek istediğimiz yazı uzunluğunun dergi boyutlarını aşmaması gerekliliği ve dergi içeriğidir- ele alınamayacak kadar geniş olmasıdır.”

Anadolu Efsanleri, Halikarnas Balıkçısı
Anadolu Tanrıları, Halikarnas Balıkçısı
Mitoloji Sözlüğü, Azra Erhat
İlyada, Homeros
Büyük İskender, Plutarkhes
Anadolu İnançları, İsmet Zeki Eyüboğlu

Kentekondu Çöp Masalları Dansı
Büfk
24–25 Haziran ve 8 Temmuz 1987 tarihlerinde BÜFK tarafından Boğaziçi Üniversitesi’nde sergilenmiş olan “ Kentekondu “ adlı özgün dans gösterisinin tanıtma broşüründeki yazının aktarımıdır.
Toplumsal değişme ve göç konularının ele alındığı okuma-araştırma çalışmalarının neticesinde ortaya çıkan bu gösteri, o dönemde BÜFK içerisinde yer alan tartışmaları da sahneye taşıdığı için özgün bir çalışma olarak değerlendirilebilir.

Folklor Derneklerine Bir Bakış
BÜFK Eğitsel Çalışmalar Yarkurulu 
Bu yazımızda ülkemizde varlığını sürdüren ve sayıları her gün biraz daha artmakta olan folklor derneklerinin etkinliklerinin, amaçlarının, işleyişlerinin ve bu derneklerce belirlenen folklor anlayışının tanıtılmasını, incelenmesini amaçlamaktayız.

Barak Folkloru(2)
Derleyen ve Araştıran: Ali Çavaz
Çavaz, Barak folkloruna ilişkin inceleme dizisini sürdürüyor.

Bir Bilim Olarak Halk Edebiyatının Genel Özellikleri ve Öbür Bilimlerle Yakınlıkları
Afşar Timuçin

Bu yazı, Afşar Timuçin’in M.S.Ü Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü’nde verdiği “Halk Edebiyatı” dersinin bir bölümünün özetidir.