FD 57-58

57-58-1

Folklora Doğru’nun  57-58. Sayısındaki yazılara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Sayının tamamına ulaşmak içinse bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Folklora Doğru 57-58
Yıl 19, Ocak-Nisan 1988

 

 Halk Danslarında Yozlaşma Kavramı Üzerine Bir Deneme
Haluk Levent 
“Bir toplumsal kesimin dansının, belirli bir tarihsel dönemde, biçim ve içerik olarak köklü niteliksel dönüşümler geçirmemesinin (otantikliğini korumasının) gerekli ve yeterli nesnel koşulu, aynı tarihsel dönemde, o toplumsal ilişkilerin ve bu toplumsal ilişkileri doğuran ekonomik temelin köklü niteliksel dönüşümler geçirmesidir.” Hakan Yılmaz’ın da ortaya koyduğu gibi bir dansın ve yaratım süreci dinamiklerinin zaman içinde toplumla birlikte değişmesi, dönüşmesi, bunların toplumsallıklarından kaynaklanan bir gerekliliktir.

Hakan Yılmaz, Geleneksel Dansların Evrimi Üzerine Bir Deneme, Folklora Doğru, Sayı 56,s.23

Halk Danslarına Nasıl Yaklaşılmalı
Aydın Akkaya
Bu yazıda, derlenmiş halk danslarının nasıl ele alınmaları ve sergilenmeleri gerektiği sorusundan hareketle, BÜFK içerisinde tartışılmakta olan bir anlayıştan, bir yaklaşım biçiminden söz edilmek istenmektedir. Burada bu konuda BÜFK içerisinde gelişmekte olan bir anlayıştan söz etmek istiyoruz. Bu anlayış, aşağıdaki iki teze dayanmaktadır:

  1. Sürdürülmekte olan etkinlikler, nerede ve nasıl gerçekleştiriliyor olurlarsa olsunlar, birer üretim eylemleridir. Yani birmalzeme alınmakta, üzerinde çalışılarak bir işlemden geçirilmekte ve bir ürün elde edilmektedir. Söz konusu üretimin sanatsal bir üretim olup olmadığı ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur.
  2. Girişilecek her etkinliğe, bir üretim eylemine girilmekte olduğunun bilincinde olarak başlanması gerekmektedir.

Örneklerle Konuşma Eğitimi, Suat Taşer
İnsanın Özü, George Thompson
Toplu Ses Eğitimi, Saip Egüz
Şan Pedagogu, Güzin Günel

Her İnsan Kendi Öz Dansını Bulmalıdır
Zeynep Günsür
İnsanlığın doğuşundan bu yana, bütün çağlar bir çeşit dansla sembolleştirilmiş ve karakterize edilmiştir. Aslında dansın gelişimi tekniklerinin ve formlarının tanımıyla değil, insanlarının ideallerinin ve duygularının değişimiyle eşleştirilebilir diyebiliriz.

Social Dance, Arthur Henry Franks,1907
The Drama Review, Kasım 1986

 

Halkbilimi Bilimse
Mutlu Öztürk
Türkiye’nin folklor literatürü incelendiğinde ilk anda dikkat çeken olgu, söz konusu alanla ilgili metodoloji tartışmalarının yok denecek kadar az ya da kocaman bir ampirik veriler yığınının altında kolay kolay ulaşılamayacak denli kaybolduğudur. Bu yazı, tartışmalara bir katkı oluşturmak için değil; ama en azından tartışılacak bazı sorun ve tezleri gündeme getirmek amacıyla yazıldı. Savunulan tezlerden biri şu: Türkiye’de folklorun geçmişini değerlendirme çabasının ve geleceğe yönelik yöntem önerilerinin ifadesini bulacağı, her türlü yeni yaklaşım çabasının kendini en net dile getirebileceği alan,derleme çalışmasıdır.

Halil Berktay, Türkiye Tarihi, Cem Yayınları
Folktur Sanat, Sayı 4, s.6, Şerif Baykurt’la Söyleşi

Haydi Şarkı Söyleyelim
Şebnem Başar
Şarkı söylemeye nasıl başladık? Bugün bize yemek, su içmek, uyumak kadar doğal gelen bazen farkına bile varmadan yapıverdiğimiz bu eylem nasıl doğdu, nasıl gelişti?

Bir Kültür Değerleri Araştırması Olarak Halk Biliminin Halk Edebiyatına Katkısı
Afşar Timuçin
Bu yazı Afşar Timuçin’in M.S.Ü Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Bölümü’nde verdiği “Halk Edebiyatı” dersinin bir bölümünün özetidir.