FD 63. Sayı

 

Folklora Doğru’nun 63. sayısına aşağıdaki bağlantı adresini kullanarak ulaşabilirsiniz:

Folklora Doğru 63. Sayı

 

63
İçindekiler
Antonio Gramsci Kültür ve İdeolojik Hegemonya 1
Antonio Gramsci Folklor Yazıları 9
Mutlu Öztürk Mem’le Zin’in Aşkına Dair İki Makale İçin Sunuş 17
M. Bazil Nikitin Sosyo-Ekonomik Envanter Yardımıyla Foklorun Sınıflandırma Denemesi 23
Roger Lescot Memê Alan’a Giriş 33
Mutlu Öztürk Dersim ve Kolonizatör – Folklorcular 49
Nazımiye Tetkik Seyahati Notları 59
Abdülbaki Gölpınarlı İslam Ansiklopedisi “Kızılbaş Maddesi” 79
Suzan N. Tarablus Üç Göksel Dinin Kesişme Noktası İstanbul’da Yahudiler 91
Ilgaz Zorlu Unutulmuş Bir Etnik Cemaat Türkiyeli Sabetaycılar 95
Rıfat N. Bali 1923′ten Günümüze Türkiye Yahudileri -Gayri Resmi Bir Yaklaşım- 105
Martin Stokes Etnisite, Kimlik ve Müzik 123
Martin Stokes Fındıklar ve Sazlar Bir Doğu Karadeniz Vadisindeki Kültürel Değişime İlişkin Gözlemler 149
Sirvart Polatyan
Hozan Dilşîyar,
Dengbêj Ekremo
Ermeni Halk Şarkıları
Kürt Müziği Semineri
165
191
80′LERDE GRUP MÜZİĞİ DOSYASI – 1
Ezginin Günlüğü Grubu İle Yapılan Söyleşiler
Sunuş 207
Hakan Yılmaz İle Söyleşi 209
Nadir Göktürk İle Söyleşi 221
Emin İgüs İle Söyleşi 239
Merve Erol Yeni Türkü ve Çember Meselesi 267
HALK DANSLARI TARİHİNDEN BEŞ ÖRNEK METİN
Mutlu Öztürk Sunuş 271
Rıza Tevfik Raks Hakkında 275
Rıza Tevfik Dans Hakkında 281
M. Zekeriya Sertel Avrupa Raks Mı? Milli raks Mı? 287
Talat Mümtaz Anadolu Raksları 291
Sabahattin Eyüboğlu Halk Oyunları 293
Halkevlerinde Halk Oyunları Üzerinde Nasıl Çalışmalı, Neler Yapmalı? 297
***
M. Koçak
T. Koçak
L. Soy
Bir Derleme Çalışması: Kırıntı Köyü 301
Durmuş Gündoğan İle Söyleşi 315
Hüseyin Kara İle Söyleşi 327
***
Erol Mutlu BGST Müzik Birimi’nin Albüm Çalışmaları “Hardasan-Azeri Şarkıları” ve “Kardeş Türküler” 333
BÜFK DANS – MÜZİK GÖSTERİLERİ DOSYASI
Gökhan Gökçen
Ülker Uncu
karola, seyran, göçmen dans müzik gösterilerine dair 345
Ayhan Akkaya
Işın Kucur
BÜFK Gitar Topluluğu ve İki Gösteri Deneyimi 359
“Düşlerin Gördüğü İşler” Senaryo
“Düşlerin Gördüğü İşler” Üzerine Kerem Karaboğa İle Söyleşi 383
“Galip Sokaklara Talip” Dans – Mim Gösterisi Senaryo 391
“Galip Sokaklara Talip” Üzerine Ömer F. Kurhan İle Söyleşi” 433