VOKAL

Vokal çalışmaları eğitim döneminde temel nefes ve ses çalışmaları ve repertuar çalışmalarıyla yürür. Bu çalışmalar Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü’nde ve Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde eş zamanlı olarak benzer müfredatla yürür. Vokal müfredatında öncelikle nefes ve ses kullanımının geliştirilmesi hedeflenir. Devam eden çalışmalarda belli repertuarlar üzerinden, öğrenilen nefes ve ses tekniklerinin uygulanma aşamasına geçilir ve çalışılan şarkıların duygusal tasarımla

birlikte icra edilmesi amaçlanır. Vokal çalışmalarında hem Batı sistemindeki temel vokal formlarından yararlanılır hem de kulüpte yürütülen alan çalışmaları çerçevesinde solo ve koro olarak formasyon çalışmaları yürütülür.

Bahar dönemine gelindiğinde kulüpte gösteri çalışmaları başlar. Diğer odaklarda olduğu gibi, vokal odağında da çalışmaları düzenli takip eden kulüp üyeleri, gösteride yer alacak müzik repertuarının vokal çalışmalarına katılarak sahne çalışmalarında yer alır.

Yaz döneminde ise ikinci aşama vokal çalışmaları yürütülür. Bu çalışmalarda solo çalışmalara ve zorlayıcı teknik çalışmalara ağırlık verilir. Böylece belli bir deneyim kazanmış ve üzerinde çalışılmış olan formasyonlarda hâkimiyet kazanmış bir vokal odağı oluşturulması hedeflenir.

Vokal çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi almak için: bufk@boun.edu.tr