VURMALI ÇALGILAR

Perküsyon çalışmaları eğitim döneminde temel ritim çalışmaları ve enstrüman çalışmalarıyla yürür. Bu çalışmalar Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü’nde ve Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te eş zamanlı olarak aynı müfredatla yürür. Perküsyon müfredatında öncelikle temel ritim duygusunun geliştirilmesi hedeflenir. Devam eden çalışmalarda temel vurmalı çalgılar üzerine hâkimiyet kazanılmaya çalışılır. Perküsyon çalışmalarında Latin, Ortadoğu, Afrika gibi bölgelerden enstrümanlar kullanılır.

Bahar dönemine gelindiğinde kulüpte gösteri çalışmaları başlar. Perküsyon odağında da devam eden kulüp üyelerinin tamamı sahneye taşınılacak eserler üzerinden çalışmalar yürütür.

Yaz döneminde ise ikinci aşama güçlendirme ve belirli bir enstrümana yönelik ayrıntı çalışmaları yapılır. Kulübe gelen perküsyoncuların ilk yılını doldurduktan sonra belirli bir enstrüman üzerinde tamamen hakim olmalarına yönelik çalışılır.

Perküsyon çalışmaları pandemi koşullarından dolayı online platformlarda devam etmektedir. Bu çalışmalar bir dijital ses işleme programı olan Ableton Live üzerinden üzerinden yürür. Eğitim dönemi kazanımlarına göre şekillenen bu çalışmalar, fiziksel dönemde çalışılan konular online ortamda da işlenecek ve prodüksiyon dönemini destekleyecek şekilde kurulur. Bu bağlamda geçtiğimiz dönem yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

siteye konulacak

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FOLKLOR KULÜBÜ PERKÜSYON ÇALIŞMALARI EĞİTİM DÖNEMİ MÜFREDATI

1. Hafta

Ritim, vuruş, metronom kavramlarının açıklanması
Farklı ölçülerde şarkılar dinletilerek katılımcıların ana vuruşlara alkışla eşlik etmesi (4/4, 7/8, 5/8 gibi ölçüler)
Yürüme egzersizi (çalışma katılımcıları elleriyle bacaklarına vururlar, çalışmada 3, 4, 5, 7, 8, vuruşta bir adım atmaları istenir.)
Perküsyonda farklı müzik ailelerinden enstrümanların tanıtılması (Latin, Afrika, Ortadoğu’dan enstrüman örnekleri darbuka, bongo, def, tef vb.)
Tanıtılan enstrümanlarda temel vuruşların gösterilmesi, enstrümanlarda bu vuruşları uygulama (Düm, Tek)
Basit kompozisyon çalışması (Enstrümanların bas-mid-tiz karakterleri üzerinden sırayla çalışmadaki herkesin bir vuruş oluşturması. Egzersiz bas karakterli enstrümanları çalanlarla başlayıp mid ve tiz enstrümanlarla devam eder.)

2. Hafta

Ritmik ısınma (Bir dairede herkes aynı anda sağ ve solundaki kişinin ellerine vurur, bu temel vuruş metronom olur. Bu metronom üzerinden dairedeki herkes sırayla bedeniyle bir ritim doğaçlar. Doğaçlamada tek sınır metronom olan iki vuruş arasında kalmaktır.)
Yürüme egzersizi
2-4-8 ça-çe-ço egzersizi (Katılanlar üçe ayrılır. Bir grup 120 metronomda dört vuruşta bir ça, diğer grup iki vuruşta bir çe, diğeri de her vuruşta bir ço der. Ortaklaşılarak yapılan bu egzersizde ara ara metronom kapatılarak devam edilmeye çalışılır.)
Bilek ısıtma (Enstrümanlarda düm, tek ve rap vuruşlarıyla)
8 Kutucuk çalışması (Çalışmaya katılanlar, ön nota çalışması sayılabilecek bu egzersizle kutucuklara bakarak enstrümanında 60 metronomda her vuruşta bir kez vurur. Aşağıda bir örnek bulunmaktadır. Diğer örnek DDTDTDDD)

t t t
d d d d d

 

Zaman bölme kavramının açıklanması çalışma girişinde yapılan ça-çe-ço egzersizinin kutulara bölerek açıklanması

ço ço ço ço ço ço ço ço
çe… ee çe… ee çe… ee çe… ee
ça… a… aa… aa ça… a… aa… aa

 

3. Hafta

Ritmik ısınma
Bilek ısınması (geçilen iki haftadan daha uzun süreli)
Bona kavramının açıklanması ve nota değerleri
Çoklu kağıt operasyonu (Katılımcılara farklı nota değerlerinde kağıtlar dağıtılır, referans bir parça çalınır. Katılımcılar çalınan parçayı dinlerken notayla eşleştirmeye çalışırlar. Sonrasında eldeki notalardan 4/4’lük ölçüde bir ritim kalıbı oluşturmaları ve bunu çalmaları beklenir.)
Paradiddle egzersizleri (Kaynak: Vic Firth’s Drum Rudiment Egzersizleri, George Stone Stick Control kitabından egzersizler)

4. Hafta

Ritmik ısınma
Bilek ısınması (Vurgu çalışmalarına başlama)
Nota ve ölçü değerleri tekrarları
Paradiddle egzersizleri
Latin ritimleri tanıtımı (Kaynak: http://www.bufk.boun.edu.tr/?page_id=739 )
Rumba Clave ve 6/8 Clave çalışması

5. Hafta

Ritmik ısınma
Bilek ısınması
Paradiddle egzersizleri
Flam ve Slap vuruşları çalışması
Arap ritimleri tanıtımı (Kaynak: http://www.maqamworld.com/rhythms.html )
Maqsum ve Malfuf çalışması

6. Hafta

Ritmik ısınma
Bilek ısınması
Paradiddle egzersizleri
Vuruş çalışması (Düm, Tek, Flam, Slap vuruşları farklı enstrüman ailelerinde ayrıntılı çalışma)
Arap ve Latin Ritimlerinden Kompozisyon Çalışmaları

7. Hafta

Ritmik ısınma
Bilek ısınması
Vuruş ve vurgu çalışmaları
Poliritim çalışması
Rythmic Circle çalışması (Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=4mxDeTr5bxE videodakine benzer şekilde enstrümanların bas-mid-tiz şeklinde ayrılması, katılımcıların üç perküsyon şarkısına videodakine benzer bir düzenleme çalışmasında bulunması)

8. Hafta

Ritmik ısınma
Bilek ısınması
Poliritim çalışması
Dönem boyu öğrenilen ritim kalıplarının tekrar edilmesi
Perküsyon dublajı (Katılımcılar herhangi bir film ya da çizgifilmden bir sahneyi seçip sahneye uygun bir perküsyon altyapısının nasıl kurulabileceğini tasarlar. 2014 yılındaki çalışmalardan bir perküsyon dublajını örnek verecek olursak, Şirinler çizgifilm jeneriği için bir perküsyoncu girişte 9/8’lik bir altyapı Gargamel’den kaçıldığı sırada da sert icra edilen bir 6/8’lik altyapı hazırlığıyla gelmişti. O çalışma sırasında bu hazırlık çerçevesinde diğer perküsyoncular bu öneri ekseninde izledikleri sahneye enstrümanlarla dublaj yapmaya çalıştılar. Aşağıdaki videoda perküsyon çalışmasının dublaj örneğini görebilirsiniz. Çalışma sırasında gelen diğer örneklerden bazıları Tsubasa’nın bir maçı, 3 Idiots filminin bir sahnesiydi.)

Perküsyon çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi almak için: bufk@boun.edu.tr
Latin Perküsyon Çalışmaları