HAKKIMIZDA

Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü (BÜFK) 1958′de kurulmuştur. Dans ve müzik birimlerinden oluşan BÜFK, Anadolu ve çevresindeki çeşitli halkların kültürlerinin araştırılıp incelendiği, dans ve müziklerinin icra edildiği ve bu doğrultuda eğitim çalışmalarının yapıldığı bir sanat kulübüdür. Kulüp çalışmalarının temelini eğitim çalışmaları ve çeşitli konulara dair yürütülen alan araştırmaları oluşturur. Kulüp çalışmalarının ürünleri ise her yıl düzenli olarak hazırlanan dans-müzik gösterileri ve Dans Müzik Kültür Folklora Doğru dergisidir.

BÜFK’te dans ve müzik çalışmaları alternatif bir kültür sanat kulübü olma iddiasıyla yürütülür. BÜFK’ün Türkiye ve dünyadaki sanatsal ürünleri, folklor çalışmalarını araştırma, takip etme ve bu ürünlere eleştirel bir bakış geliştirme perspektifi vardır. Bu sebeple kulüpte alternatif okullaşma, sanatsal üretim ve eğitim-araştırma faaliyetleri teşvik edilir.

Eğitim çalışmalarında müzik ve dans çalışmaları ayrı yürütülür. Müzik biriminin eğitim çalışmalarında temel müzik eğitimi, nota, armoni, Anadolu ve çevresi müzik formları ve makam çalışmaları müzisyenlerin ortak yaptığı çalışmalardandır. Bunun yanı sıra vokal, vurmalı çalgılar, gitar, bağlama, ezgi enstrümanları (kaval, keman, cümbüş vb.) çalışmaları “odak çalışmaları” olarak gerçekleştirilir. Dans çalışmalarında temel dans çalışmaları (kondisyon, akrobasi, denge vb.) ve Anadolu ve çevresindeki çeşitli dans formlarının çalışmaları yürütülür.

BÜFK’te var olan alan araştırması belirli konular ya da kültürlere dair ayrıntılı bilgi edinilmesi, kültürlerle üretime dayalı ilişkiler kurulması hedefi vardır. Bu hedefle edinilen birikimin dans-müzik gösterileri, çeviri ve yayıncılık faaliyetleri ve konserlerle kamusallaştırılır. Alan Araştırmaları’nda ve dans-müzik gösterilerinde Anadolu ve çevresinin çok kültürlü ve çok dilli yapısı kültürel çoğulcu bir bakışla ele alınır. Bu doğrultuda Türk, Kürt, Alevi, Süryani, Arap, Ermeni, Azeri, Gürcü, Çerkez, Laz, Pontos, Rum, Arnavut, Makedon, Çingene, Yahudi kültürlerine dair belirli bir dans ve müzik repertuarı oluşturulur. Geçtiğimiz yıllarda çıkarılan Rüzgâr (2010), Mektup (2011), Mesel (2012), Bahar (2013), Bir Yolculuk Hikayesi (2014), Denizden Gelen (2015) dans-müzik gösterileri son dönemde yürütülen Van, Üsküp/Balkan, Karadeniz, Alevi, Ege, Diyarbakır, Mardin/Ortadoğu alanlarındaki eğitim-araştırma çalışmalarından beslenerek oluşturulmuştur.

BÜFK’ün 1962′de çıkarmaya başladığı Dans Müzik Kültür – Folklora Doğru dergisi kulüp üyelerinin gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarının ve alan araştırmalarının kamusallaştığı en temel alanlardandır. Dans Müzik Kültür – Folklora Doğru dergisi çalışmalarına katılan kulüp üyeleri mizanpaj, tashih, editöryel faaliyetler gibi çalışmalarla da yayıncılıkla ilişkilenir.

BÜFK’te dans-müzik gösterilerinin ve yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra dans-tiyatrosu, müzikli oyun ve konser gibi farklı sahneleme çalışmaları da yapılmaktadır. Yakın dönemde Okul Yolu (2008) dans-tiyatrosu ve Sezuan’ın İyi İnsanı (2012), Çingenenin Şarkısı (2013) müzikli oyunları Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’yla birlikte hazırlanmış prodüksiyonlardır. Bunun yanı sıra 2015 Mayıs ayında Soma-Yırca’da, Kamp Armen’de dayanışma konserleri verilmiş, Diyarbakır ve Suruç’ta Suriye savaşından kaçan göçmen çocuklarla atölye çalışmaları yapılmıştır.